35. Asmaradana, 35 Pada – Serat Rama Yasadipura1

tumamèng dalêm bunèki | Sang Gunawan Wibisana | ibune gupuh angawe | tustha dènira umiyat | praptane putranira | dènnyarsa sumiwèng prabu | kèndêl nêmbah ngibunira ||

tumamèng dalêm bunèki | Sang Gunawan Wibisana | ibune gupuh angawe | tustha dènira umiyat | praptane putranira | dènnyarsa sumiwèng prabu | kèndêl nêmbah ngibunira ||

Paseban itu seperti luasnya lautan, pintu gapura untuk masuk diibaratkan seperti muara, sedangkan yang hadir adalah airnya. Mereka yang hadir terlihat datang mengalir tak ada henti. Patih Prahasta yang sudah terlebih dahulu hadir, menyapa Prabu Dasamuka yang baru keluar dari istana dan duduk di kursi kebesarannya. Heboh pisowanan seperti gerak ombak dipantai adalah gambaran yang tepat untuk melukiskan semua perwira yang hadir.

Continue reading

34. Dhandhanggula 41 Pada – Serat Rama Yasadipura1

 

pan sadaya sami sura sêkti | Radèn Trikaya Radèn Trisirah | Dewantaka lan malihe | putra kêkalihipun | saking Tari Radèn Indrajit | iya Sang Meganônda | digdaya prang putus | myang putrane Kumbakarna | Radèn Aswani Kumbakumba kang satunggil | lan Radèn Kumbakumba ||

…pan sadaya sami sura sêkti | Radèn Trikaya Radèn Trisirah | Dewantaka lan malihe | putra kêkalihipun | saking Tari Radèn Indrajit | iya Sang Meganônda | digdaya prang putus | myang putrane Kumbakarna | Radèn Aswani Kumbakumba kang satunggil | lan Radèn Kumbakumba ||

Kita tinggalkan yang sedang dalam perjalanan, kita ceritakan kembali Prabu Dasamuka yang sangat terpukul karena istananya hangus terbakar oleh perbuatan kera muda Anoman. Ia berdiri pada panggung yang dibuat darurat. Disampingnya, Gunawan Wibisana yang sedari tadi berdiam diri berusaha membuka percakapan, “Duh Kakang Prabu, apakah yang hendak paduka lakukan? Dalam hati saya, sedemikian khawatir. Suralaya sebetulnya sudah lama kosong, dewa yang berwatak prajurit, yaitu Bathara Wisnu telah turun ke bumi. Maka, kakang Prabu, kalau Wisnu sudah menitis kepada seorang manusia, yang sudah-sudah bila hal ini terjadi maka sebaiknya janganlah manusia melakukan hal-hal yang tidak pantas”.

Continue reading

33. Pangkur, 28 Pada – Serat Rama Yasadipura1.

 

Danurdara wadyanèki anyêkêl ditya sakawan-ditya iku mêntas mamôngsa gênjik-wusnya.........

Danurdara wadyanèki anyêkêl ditya sakawan-ditya iku mêntas mamôngsa gênjik-wusnya………

 

Dipinggir tanah lapang yang masih tumbuh pohon beringin yang besar, mereka duduk sambil melihat langkah maju bala tentara wanara. Luasan tanah lapang itu tidak lagi terlihat, tertutupi oleh sekian juta prajurit kera. Banyaknya prajurit kera dalam barisan menjadikan bangga hati Sri Rama. Dipandanginya mereka yang ada di kanan dan kirinya, tidak sadar senyum kegembiraan menandai kepuasan hati Ramawijaya.

Pepohonan semak seperti belembem, rumput garinting dan alang-alang tumpas rebah ketanah terinjak-injak oleh banyak kawanan kera. Berkata Rama, “Yayi Sugriwa, aku perhatikan, jumlah prajurit kita lebih banyak ketimbang sewaktu kita berangkat dari Malyawan”.

Continue reading

32. Dhandhanggula 24 Pada. Serat Rama, Yasadipura1

pirang-pirang yuta angêbêki - kadi wukir sol wanadri mangkat - guntur-maguntur gorarèh - kumrasak kumarusuk

…..pirang-pirang yuta angêbêki – kadi wukir sol wanadri mangkat – guntur-maguntur gorarèh – kumrasak kumarusuk…..

“Duh pukulun, pesan dari gusti Sinta, agar paduka berhentilah memikirkannya. Bergembiralah, karena sudah nyata, bahwa Gusti Sinta dalam keadaan selamat. Sebaiknya bersiaplah diri dengan matang untuk melalui jalan kedepan, dan lupakan kegetiran karena kerinduan paduka terhadap gusti Sinta.

Segeralah melakukan penyerangan ke Alengka, hentikan tindak dursila yang dilakukan oleh Rahwana. Kemusnahan baginya adalah balasan terhadap orang yang membuat kerinduan yang dalam bagi paduka berdua. demikian singkatnya utuhnya surat dari Gusti Sinta….”

Continue reading

31. Mijil, 41 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

siyang pantaratri- mung ciptèng pukulun- mila katura kang cudhamanik-prasasat anggengong-mangsah sumêmbah munggèng padanta.................

siyang pantaratri- mung ciptèng pukulun- mila katura kang cudhamanik-prasasat anggengong-mangsah sumêmbah munggèng padanta……………..

Sudah lengkap cerita Anoman kepada Anila, Anggada serta Jembawan tentang perjalanannya. Maka bersiaplah mereka kembali ke Malyawan dengan menapaki angkasa. Gunung Maendra sudah jauh dibelakang mereka ketika matahari sudah condong kebarat. Kini sudah Nampak gunung Malyawan didepan mereka. Diturunkan ketinggian terbang mereka yang kelihatan mengkilat terbawa oleh aura cundhamanik yang mereka bawa. Sampailah sekarang Anoman, Anggada, Anila dan Jembawan ditepi gunung.

Continue reading

30. Pangkur, 36 Pada – Serat Rama Yasadipura1.

.....prahara gora walikan - bajra mêsês mulêk kang angin-angin - mêsat Anoman mindhuwur- kadya andum dahana kang nibani omah-omah wèh umurub.....

…..prahara gora walikan – bajra mêsês mulêk kang angin-angin – mêsat Anoman mindhuwur- kadya andum dahana kang nibani omah-omah wèh umurub…..

Sorot tajam mata Anoman menandakan ia mempunyai keberanian luar biasa. Ia menumpahkan segala kekesalannya mumpung di pasewakan dihadiri oleh para pemuka Alengka. Maka ia mengatakan dengan nada menghentak kepada Dasamuka.

Diperlakukan demikian, Dasamuka semakin marah. Ia turun dari kursi sambil menuding-nuding Anoman dengan muka memerah, “Keparat monyet busuk, kamu mencari mati! Heh prajurit, ikat monyet ini dengan lebih kuatl lagi!! Bawa keluar dan gulung dia dengan ijuk dan lapisi dengan alang-alang, siram ia dengan minyak bakar. Jejali mulutnya dengan garam dan buntutnya buntal tersendiri dengan ijuk dan beri minyak. Cepat bakar ia dialun-alun!!”.

Continue reading

29. Maskumambang, 38 Pada – Serat Rama Yasadipura1

.......nuli ana ditya - kaya yuyu kaya luwing- mring gone Bali atapa.....

…….nuli ana ditya – kaya yuyu kaya luwing- mring gone Bali atapa…..

“Heh Anoman !” Dasamuka masih saja membentak Anoman, sementara Anoman masih saja mendengarkan kata-kata Dasamuka, masih dengan tangan terikat. “Itulah sebab kenapa rajamu tidak melihat hal yang baik, karena ia bermitra dengan munyuk. Kamu tahu, monyet itu bukan jenis sesama Rama. Tidak sepatutnya Ramawijaya bermitra monyet karena Sugriwa bukan sejenis manusia. Itulah yang dinamakan manusia dama. Tahukah kamu sebenarnya hal yang pantas itu?

Kesalahan lain, Ramawijaya juga bermitra dengan sesama manusia golongan brahmana yang tidak mau membunuh sesamanya, tetapi ia tidak berlaku sama dengan mereka.

Continue reading

28. Sinom 22 Pada – Serat Rama Yasadipura1

Dasamuka sru bramatya - jaja bang mawinga wêngis - muka bang gurnitèng swara - hèh-hèh dhik wanara jisjis - pêksa anglêluwihi - piyangkuhmu mudha punggung - duta tar parikrama - nistha dama ...

Dasamuka sru bramatya – jaja bang mawinga wêngis – muka bang gurnitèng swara – hèh-hèh dhik wanara jisjis – pêksa anglêluwihi – piyangkuhmu mudha punggung – duta tar parikrama – nistha dama …

Anoman dibuat tontonan dengan pandangan galak serta cacian keluar dari mulut para prajurit raksasa. “Inikah duta Ramawijaya, Inikah duta dari anak raja Ayodya yang berkeliaran di hutan-hutan itu? Ayo rame-rame kita bunuh saja monyet ini, kita minum saja darahnya”.

Indrajit Megananda menengahi, “Sabar dulu, tidak ada gunanya kalian menakuti. Kematian munyuk ini sudah pasti datang. Tapi tunggu, ia akan aku hadapkan dulu kepada ayahku!”

Continue reading

27. Durma 44 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

.............ratanira Indrajit-pangiride singa yaksa nubruk Anoman-malumpat.......

………….ratanira Indrajit-pangiride singa yaksa nubruk Anoman-malumpat…….

Kematian satu persatu menjemput para raksasa, sedangkan yang terluka rebah berlumuran darah. Anoman lama menunggu kembalinya musuh lainnya tapi lawan yang ditunggu tidak kunjung datang. Kemarahannya yang masih memuncak dilampiaskan dengan merusak tatanan bangunan taman sari. Jembangan rebah ditendangnya serta kembang yang sedang mekar terkapar rebah ketanah bercampur dengan darah para raksasa.

Continue reading

26. Pangkur, 36 Pada – Serat Rama, Yasadipura1

kang kilèn amangsah panggah-ditya diyu ngarubut angêbyuki-mangsah parasu malimpung-wangsul datan katampan-Sang Anoman malu ring wil akèh rêmuk-gulimpang rêbah kaparah

kang kilèn amangsah panggah-ditya diyu ngarubut angêbyuki-mangsah parasu malimpung-wangsul datan katampan-Sang Anoman malu ring wil akèh rêmuk-gulimpang rêbah kaparah

“Hamba tidak sabar melihat perbuatan Dasamuka yang berlaku licik menculik gusti putri, membuat hati gusti Ramawijaya bersusah hati. Tidak tega hamba melihat sedemikian sedihnya gusti Rama, yang setiap kali menanggung kerinduan akan gusti Sinta. Terlihat sedemikian kurus badan Sri Rama saat ini, sebab beliau tidak mau makan karena selalu terkenang akan gusti putri”. Demikian ucap Anoman sambil menyeringai dan kemudian ia menggigit bibirnya.

Continue reading