PRACONADEWA GUGAT – Ki Sugino Siswocarito.

praconadewa_gugat_

Pasewakan Amarta. Prabu Puntadewa kerawuhan Bathara Narada. Sedyane arep mbanjut nyawane Prabu Puntadewa sing wis kersa mbukak layang Jamus Kalimasadda sekang kersane Prabu Kresna tiron . . . . . .

——————————————————————————-

Para rawuh mestine mandan ora pati paham sapa sejatine sing aran Praconadewa. Tela koh, Praconadewa kiye arang kocap neng “dunia perwayangan”. Tapi neng dhalang Gino, lakon kiye dipanggungena neng rekaman. Kayane si angger digawekana judul kaset paling ora ya duwe “selling point” neng sebab penasarane sing aran Praconadewa. Tokoh Praconadewa bisa mancing wong supaya nglirik, terus tuku. Angger diunggah maring internet, paling ora diklik salah siji file-e. Maksude angger tek unggah neng internet, paling ora ya bareng klik donlot salah sijine file sing jan suarane esih cling, turan dhalange Gino, banjur ora wurung ya ngeklik donlod kabeh file sing liyane. Turan maning file mung wolu, gedhene setengah dibandhing karo biasane. Tela koh inyong eman, tek irit irit isine, tapi suarane esih tetep mbleketaket.

Tapi kepriwe si larah larahe gole olih kaset kiye? Kayane wis tau tek critekena wingenane, kaset kiye anu olihe sekang berburu kaset lagi liburan tanggal kejepit wingenane. Pas karo inyong olih pesenan sekang Mas Santoso, priyayi sekang Jawa Timur sing jan ora ngilari wayang sekang gagrak ngendi bae. Sebab ya kang, anu angger mbatesi seneng dhalang sekang gagrak “tertentu”, apamaning dhalang “tertentu” uga, kayane tumrap inyong si durung lengkap diarane penggemar wayang sejati angger dibandhingena umpamane dhahar, ya seumpama lawuhe mung kuwe-kuwe thok. Eeeh . . . . kiye si mung tumrape inyong lan para sedulur sing tek arani penggemar wayang sejati.

Tapi pancen si ana dhalang sing jan sempurna tumrape kepriwe carane ndhalang sing baku. Lah sing kaya kiye pancen dadi kekaremane inyong, sing kawit cilik dicekoki sing aran kesenian wayang murni. Tapi maninge ana uga sing seneng wayang mung merga dhagelane sing sekang mulai nganti rampung ora leren-leren. Ya ben ya kang, wong dhewek-dhewek si kesenengane. Angger diumpamakena musik, ana sing seneng ndang dut, pop, ana uga sing seneng klasik.

Lha koh dadi ngomongena sing ora-ora. Balik maning lah neng lakon Praconadewa Gugat. Lakon kiye sejatine lakon “balas dendam” anake Prabu Kala Pracona, sing wektu semana munggah kayangan arep ngiwat widadari. Tapi pas wektu kuwe, ana kedadeyan, putrane Raden Werkudara, yakuwe Raden Gathutkaca nembe lair.

Mau maune, Para Dewa klebu sakehing durandara padha keseser yudane, sekang pangamuke Prabu Kala Percona. Tapi ana sing bisa nandhingi. Sing bisa nandhingi Prabu Kalapercona ora liya kejaba jabang bayi sing nembe lair, Raden Gathutkaca mau.

Sekang bungahe para Dewa, Gathutkaca dijanjekena dadi ratu sewetara neng kayangan, angger mengko wis akhir dhiwasa. Lha neng kene ana kedadeyan, Dewa ora kelingan apa api-api ora kelingan, Gathutkaca ora age-age diundang munggah kayangan didadekena ratu bareng wis dhewasa. Mulane neng jagade pedhalangan Jawa, ana lakon sing arane Gathutkaca nagih janji. Aya niku mbokan Kang Tejo?

Tapi kiye dudu lakon Gathutkaca Nagih Janji, tapi lakone Praconadewa, sing anake Prabu Kala Pracona sing ngudi tuwuh patine ingkang ramane. Nganggo apus krama, patih sekang negara Krendhagasarangan, Patih Genthabumi (medeni banget jenenge) diutus ndhusta Jamus Kalimasada. Mancala putra Patih Genthabumi mertamu maring Amarta memba Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tiron matur menawa mentas nyumpena, tegese ngimpi Jamus Kalimasada ilang tulisane. Jane maksude arep disuwun dibukak lan arep diampil kondur maring nDwarawati. Pancen durung kalawancine Jamus Kalimasada dibukak, wusanane Prabu Puntadewa gemeter lan Jamus Kalimasada ora kuwat dibukak. Geger Kayangan Jonggringsalaka, utusan sekang kahyangan yakuwe Bathara Narada anjong saking wiyati maring negara Amarta, arep mbanjut nyawane Prabu Puntadewa, sebab kesalahan mbukak Layang Jamus Kalimasada durung wancine. Mesthi bae Werkudara ora setuju.

Jajal kepriwe terusane . . . . . . ? Tumrape inong sih terusane ora pati penting. Sing penting kepriwe Kaki Gino gole nglakokena crita Praconadewa Gugat. Seeeh Dalang Gino koh . . . .

praconadewa_gugat2_edited-1

Prabu Sri Bathara Kresna nimbali penakawan Gareng, Petruk karo Bawor. Penakawan didhawuhi ngawat-awati Raden Gathutkaca sing maju perang senajan lagi nandang katriwandan brangkangan ora bisa ngadeg.

Mangga diklik ngani tekan tancep kayon. KIYE NENG KENE LINK-E:

http://www.4shared.com/mp3/GX0sSk_S/PraconadewaGugat1KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/93rm2SNp/PraconadewaGugat2KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/VO7E8emr/PraconadewaGugat3KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/ddlLVE9T/PraconadewaGugat4KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/qIJn1_o_/PraconadewaGugat5KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/CaUfJJT6/PraconadewaGugat6KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/Df6Lm_n1/PraconadewaGugat7KiSugino.html?

http://www.4shared.com/mp3/MakEI7s6/PraconadewaGugat8KiSugino.html?

Iklan

16 comments on “PRACONADEWA GUGAT – Ki Sugino Siswocarito.

 1. ndherek nutur niki, Maspatikrajadewaku..

  kasinggihan ngendikane panjenengan..kula nggih boten ngilari gagrag wetanan, senajan pancen blakasuta mawon wonten dhalang sing kula saestu mboten remen babarsiman..sanes aring gagrage, ningen aring carane nggulih ndhalang..

  kesuwun pisan niki nggih..
  sugeng siang..

  ————————————

  Tela si tela. Sing jenenge kesenian jere ora nana sing luput. Anane sing wagu. Tapi anu cembenengan tolih pada olih pengajaran kesenian. Kepriwe ya gurune angger golih gawe soal multiple choice?
  Ana maning sing senajan wis jan genah luput, wong anu wis mbalung sumsum ya keton maen bae.

  Ala belih lah . . . .
  Mangga lenggah sing sekeca, kakine . . .

 2. jian sing no 8 k nyong ora bisa donlod yaaaa, pripun carane matur suwon
  ———————————————-

  Bisa kang . . . , tek jajal esih wutuh koh. Mangga lah dibaleni maning.

 3. jian nyong tetep ora bisa donlod sing nomer 8 nek di buka ora ana link donlode ora kaya nomer liane, tulungi lah nek ora rampung jian magel nang ati lahhh

 4. Tela bener jerene Kakang NyitNyot, sing no 8 mungkin file wis corrupt. Jajal diunnggah maning lha… Kesuwun.

  ————————————–

  Mangga kang empun diliru. tela eman banget koh inyong 😉

 5. Sebagai wong sing awit cilik di rungoni lan di paringi nonton Mbah Gino, ya….nek nonton dalang liyane kaya an sing kurang bae, tapi ya kuwe inyong setuju, nek aja dipenjara karo gagrak, idola, lan bahasa, luwih akeh Pariasine ( maaf orang sunda Gak bisa ngomong F ( nyong lahir dari rahim Ibu sunda, Bapakku ( Sponsore) wong Purwakerta, digedhekna nang Lingkungan berbahasa Sunda)), mbok luwih penak? ( jan ngomong apa kiyea, hahahahahahaha) maksude pelangi angger abang kabeh ya ora maen, kuning kabeh ya ura maen…maenne Me ji ku Hij Bi Ni U, kaya kuwe tulih mbok Lurrr…( karo nunggoni Waderbang sisik Kecana diunggah…xixixixixixixi) kelilan mbok…

  —————————————————————

  Kepripun niki Mas Mardianto Suseno. Napa wader bang sisik kencanane mpun saged kula pendhet?
  Niki Kang Tejo mpun aba . . . .

 6. Ping-balik: BERBURU KASET AUDIO ING KALANING LIBURAN KECEPIT | indonesiawayang.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s