ABIMANYU GUGUR – Ki Sugino Siswocarito

Raden Sumitra ingkang ngeteraken kuda Kyai Pramugari dhumateng kang raka Raden Abimanyu wontening tegal Kuru, kapupuh ing adilaga. Raden Sumitra sirna kenging pusaka ingkang linepas dening Adipati Karna. Raden Sumitra tinangisan dening Raden Abimanyu

Gemiyen  komentare Kang Tejo neng wayangprabu.com nyritakena, menawa lakon Abimanyu Gugur utawa Ranjapan kuwe direkam nalika garwane dhalange nembe bae seda. Kyai Gino kayane esih krasa nlangsa. Rasa kiye digawa maring pagelaran rekaman. Lakon Ranjapan pancen lakon sing banget gawe ati nlangsa. Mulane neng kene ana “perpaduan”, lakon sedhih dilakokena karo sedihe jiwa. Mulane jan temenan, marahi ati kekes. Kiye pancen bener para sedulur. Kaset no. 8 sing neng pagelaran wayang liyane isine manyura sing nglangut terus tayungan, tapi sing ana neng lakon Abimanyu Gugur alias Ranjapan jan isine penuh irama tlutur, temenan gawe ati nelangsa.

Bebanten akeh sekang pihak Kurawa lan Pendawa sing pada gugur decritakena detil neng wayangan lakon Abimanyu gugur kiye. Kaya dene gugure putrane Adipati Karna, Wersasena lan Wersakusuma., sing didawuhi ramane, Adipati Karna supaya nyandet lakune Bambang Sumitra sing arep ngeterna kuda sing aran Pramugari. Adipati Karna jane ora tega karo Sumitra karepe ora usah mlebu maring kancah perang Kurusetra. Salah trima Bambang Sumitra, malah pancakara karo putra Ngawangga, dadi lan patine Raden Wersasena lan Raden Wersakusuma.

Putrane putra Raden Janaka, Raden Sumitra sing kenang senjata panah Adipati Karna uga sirna. Panahe Adipati Karna sing jane kanggo ngengetena Abimanyu karo panah sing ditaleni seratan sing isine supaya Abimanyu metu ngliwati Pakuwone Adipati Karna. Tapi Abimanyu malah ngamuk mergane kelangan adine, Raden Sumitra. Pangamuke Raden Angkawijaya nggawa korban sing ora baen baen. Nalika semana, Adipati Karna sing wis diparingi ngerti menawa putrane loro, Raden Wersasena lan Raden Wersakusuma wis tumeka sirna dening Raden Sumitra dadi duka. Kerig lampit prajurit Ngawangga nibane panah maring prenah pengamuke Abimanyu. Kuda Pramugari tiwas kenang senjata panah Adipati Karna. Pangamuke Raden Angkawijaya sengsaya ndadi. Sarirane Abimanyu sing ora tedas sakehing gegaman wusanane aber sekang gegamane Raden Jayadrata sing wujud panah sing landepe gading.

Lesmana Mandrakumara inggih Sarjokusuma lena. Nginten menawi Abimanyu sampun mboten saged ngglawat lajeng ngunus dhuwung badhe mejahi Raden Abimanyu. Nanging sisaning tenaga Abimanyu njojoh angganipun Sarjakusuma Temah pejah sampyuh kekalihipun

Wusanane tedas sekabehing senjata sing ngrutug nancep maring sarirane Raden Abimanyu. Senajan wis tatu arang kranjang sarirane, tapi Raden Abimanyu esih ngamuk. Nganti dalange nyandra obahe Raden Angkawijaya kaya lakune landak kekirig. Sesumbare Angkawijaya keprungu karo putrane Prabu Duryudana aran Raden Lesmana Mandrakumara alias Sarjakusuma. Putra Pangeran pati sing gede atine mung semenir, marani Raden Abimanyu, arep nugel janggane. Tapi ngganggo tenaga sing pungkasan, Kyai Pulanggeni ditancepaken maring lempenge Sarjakesuma, mati sampyuh satria sekloron.

Decritakena neng file mulai sekang 7B nganti rampung, dewiwiti sekang sedane Raden Angkawijaya, jejeran Dewi Utari-Siti Sundari nganti sedane garwane Angkawijaya, putri nDwarawati, Dewi Siti Sundari, sing seda obong bela pati munggah pancaka bareng karo jisime Raden Angkawijaya nganti pungkasane lakon, isine presasat mung irama tlutur, crita sedih. Nlangsani!

Tapi lur, kedadeyan kiye jan ora konangan karo ramane, Raden Janaka, sing lagi kecrita kependut bareng karo Raden Werkudara. Empun donlod dereng sing Lakon Undur undur kajongan? Gageyan lah!  Mengko arep decritakena neng unggahan lakon sing sebanjure sewise Abimanyu Gugur, sing judule Janaka Ngengleng.

Tapine ana maning kiye ya para sedulur, kaset kiye formate mung Mono sekang kanane. Tek konvert ya jan murni ora nganggo “echo” apa “spatial” sing marakena dadi kaya rekaman Stereo, apa anane! Senajana mono soten tapi ya jane esih lumayan angger dirembug soal kesetimbangan tonal-e.  Ana maning cacate, kadang esih ana bagean sing ora stabil perkara wow-flutter-e. Kayane merga mastere wis taunan diduplikat terus terusan, dadi wis aus. Detilik sekang sampule ya pancen wis suwe banget, wong terbitan tahun awal 80-an. Lumayan sih esih ngejreng, esih pantes angger disiarena nganggo radio sing nganggo modulasi FM Stereo senajan anu rekaman mono, tela anu kaset esih anyar koh. Tetep kiye lah, laju kecepatane bit-e tek pasang neng 128Kbps, supayane tetep krungu merdu mbleketaket . . . . Mangga lah diunduh.

Password: abimanyusekangsokawera

Iklan

5 comments on “ABIMANYU GUGUR – Ki Sugino Siswocarito

  1. Pak deneng unduhane ana sing di kunci sih kepriwe, ngunduh angger ora komplit ya ora mbleketaket he he he, di lepas pasword te matur nuwun

    ———————————————————————

    Lah wong kuncine wis deglethakena neng neng ngisor lawang ko ora weruh. jajal detiliki maning

  2. Ralatikum : @MasPatikrajaDewaku, jiaaan kula wau kirang awas, kata sandi-ne Janaka sampun kepanggih. Suwun, hehee …

    ————————————————————————————————————————

    kalau nggak mau repot donlod, mampir dan temui saya saja di KM28 ciracas, pasar rebo. ladang saya pindah kesini sekarang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s